Komornik Online
System Komornik Online dla programów Komornik SQL i Kancelaria Komornika podgląd danych z dowolnego miejsca www.komornik-online.eu
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia Maciej Skowroński
warszawa.skowronski@komornik.pl
+48 22 486 44 80
Aktualności

Zagubiony tytuł wykonawczy

Tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny, który został zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Na podstawie tytułu wykonawczego można wystąpić do komornika sądowego z wnioskiem o wszczęcie postępowania...
Czytaj więcej

Ugoda mediacyjna jako tytuł wykonawczy

Postępowanie mediacyjne jest metodą pozasądowego rozpoznawania sporów prawnych powstałych między stronami. Może mieć ono zastosowanie w różnych kategoriach spraw, m.in. gospodarczych, cywilnych, rodzinnych, czy też...
Czytaj więcej

Poddanie się egzekucji w akcie notarialnym

Poddanie się egzekucji w akcie notarialnym stanowi zabezpieczenie swojego interesu przy kupnie nieruchomości. Na wstępie należy stwierdzić, że przeniesienie własności nieruchomości następuje z chwilą podpisania...
Czytaj więcej

Alimenty od niepracującego rodzica

Obowiązek utrzymywania dziecka spoczywa na obojgu rodzicach. W przypadku niewywiązywania się przez jednego z nich z nałożonego na niego obowiązku wierzyciel alimentacyjny, którym jest co...
Czytaj więcej

Egzekucja z wynagrodzenia za pracę

Wynagrodzenie za pracę podlega ścisłej ochronie prawnej, w związku z tym w przepisach prawa skonkretyzowane jest m.in. prowadzenie egzekucji z tego sposobu. Potrącenia dokonywane przez...
Czytaj więcej
Call Now Button