Komornik Online
System Komornik Online dla programów Komornik SQL i Kancelaria Komornika podgląd danych z dowolnego miejsca www.komornik-online.eu
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia Maciej Skowroński
warszawa.skowronski@komornik.pl
+48 22 486 44 80

Licytacje komornicze

Zajęcie komornicze w Księdze Wieczystej

Weryfikacja zapisów w księdze wieczystej nieruchomości to obowiązkowy punkt w przypadku decyzji o kupnie nieruchomości. Wpisy organów egzekucyjnych znaleźć można w dziale III księgi wieczystej. Wpis o wszczęciu egzekucji z nieruchomości dokonany przez komornika sądowego nie oznacza bowiem niemożności zakupu nieruchomości. Jednak wiąże się to z większą ilością formalności, których trzeba dopełnić. Przede wszystkim należy skontaktować się z komornikiem sądowym, który dokonał zajęcia nieruchomości i przedstawić chęć zakupu. Komornik w związku z zaistniałym stanem faktycznym dokona stosownych czynności. Warto pamiętać także o treści art. 930 k.p.c., który stanowi o tym, że rozporządzenie nieruchomością po jej zajęciu nie ma wpływu na dalsze postępowanie, a kolejni wierzyciele dłużnika mogą się przyłączyć do prowadzonej egzekucji. Nabywca może uczestniczyć w postępowaniu w charakterze dłużnika. W każdym razie czynności egzekucyjny są ważne tak w stosunku do dłużnika, jak i w stosunku do nabywcy.

Call Now Button