Komornik Online
System Komornik Online dla programów Komornik SQL i Kancelaria Komornika podgląd danych z dowolnego miejsca www.komornik-online.eu
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia Maciej Skowroński
warszawa.skowronski@komornik.pl
+48 22 486 44 80

Licytacje komornicze

Doręczenie korespondencji przez Komornika Sądowego

Doręczenie korespondencji przez komornika sądowego jest jedną z czynności nieegzekucyjnych, które powierzono sądowemu organowi egzekucyjnemu. Ma ono zastosowanie w przypadku, gdy pozwany nie odbierze pozwu wysłanego do niego przez sąd za pośrednictwem poczty. Korespondencja adresowana do pozwanego wróci do sądu po dwukrotnej awizacji jako niepodjęta w terminie. Wówczas sąd zwraca pozew z powrotem do strony powodowej, ażeby w terminie 2 miesięcy doręczyła pozew do pozwanego za pośrednictwem komornika sądowego. Komornik sądowy w ramach tego postępowania, po bezskutecznej próbie doręczenia korespondencji, może ustalić aktualny adres zamieszkania strony pozwanej. Ważne jest, aby wniosek o doręczenie korespondencji złożyć do komornika, który będzie właściwy, co oznacza, że adres dłużnika będzie znajdował się w rewirze sądu, przy którym komornik działa.

Call Now Button