Komornik Online
System Komornik Online dla programów Komornik SQL i Kancelaria Komornika podgląd danych z dowolnego miejsca www.komornik-online.eu
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia Maciej Skowroński
warszawa.skowronski@komornik.pl
+48 22 486 44 80

Licytacje komornicze

Zagubiony tytuł wykonawczy

Tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny, który został zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Na podstawie tytułu wykonawczego można wystąpić do komornika sądowego z wnioskiem o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Natomiast w przypadku utraty tytułu wykonawczego możliwe jest jego ponowne wydanie zamiast utraconego na podstawie art. 794 kodeksu postępowania cywilnego. Ponownie wydanie tytułu następuje na mocy postanowienia wydanego przez sąd po przeprowadzeniu rozprawy. Na nowym tytule widnieje wzmianka, że został wydany zamiast tytułu pierwotnego. Podczas postępowania sądowego sąd ogranicza badanie do stwierdzenia faktu utraty pierwotnego tytułu wykonawczego. W przypadku ustalenia przez sąd utraty tytułu wykonawczego, wydawane jest przez niego postanowienie, w którym uwzględniony jest wniosek wierzyciela. W postępowaniu sąd nie bada zasadności ani wymagalności tytułu wykonawczego.

Call Now Button