Komornik Online
System Komornik Online dla programów Komornik SQL i Kancelaria Komornika podgląd danych z dowolnego miejsca www.komornik-online.eu
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia Maciej Skowroński
warszawa.skowronski@komornik.pl
+48 22 486 44 80

Komornik Apelacja Warszawska

Komornik Apelacja Warszawska

Apelacja jest to maksymalny obszar działania komornika sądowego. Należy ją odróżnić od rewiru, na którym działa organ egzekucyjny. Rewir jest to teren Sądu Rejonowego w obrębie, którego komornik wykonuje swoje obowiązki. W naszym przypadku rewirem jest dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy. Rewir określa minimalny zasięg terenu, na którym komornik może dokonywać czynności bądź czynności, które są przewidziane do dokonywania ich wyłącznie w rewirze danego komornika, takie jak m.in. egzekucja z nieruchomości. Nasza kancelaria może prowadzić egzekucję wyłącznie z nieruchomości, które położone są na obszarze dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy. Komornik sądowy to organ, który działa przy sądzie rejonowym określającym jego rewir. Do ustalenia apelacji, w jakiej dany organ egzekucyjny może działać konieczne jest sprawdzenie jednostki sądownictwa, której sąd rejonowy, przy którym działa komornik, jest podległy. Struktura podległości sądowej w przypadku sądu rejonowego, przy którym działamy przedstawia się następująco: Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia – Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Apelacyjny w Warszawie. Sąd Apelacyjny w Warszawie obejmuje obszar właściwości dwóch sądów okręgowych: w Warszawie i Warszawa-Praga w Warszawie. Podsumowując, komornik sądowy może poprowadzić postępowania egzekucyjne z obszaru właściwości Sądu Apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika. W takim przypadku wierzyciel jest obowiązany do złożenia oświadczenia o wyborze komornika na podstawie przepisu art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 22-03-2018 roku o komornikach sądowych.

Wyjątki od prawa wyboru komornika z art. 10 ustawy o komornikach sądowych:

 • sprawy o egzekucję z nieruchomości;
 • sprawy o wydanie nieruchomości;
 • sprawy o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości;
 • sprawy o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy;
 • sprawy, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

W pozostałych sposobach egzekucji nie trzeba ograniczać się do wyboru komornika z danego rewiru, lecz można skorzystać z usług komornika znajdującego się w danej apelacji. Ażeby ustalić, czy wskazana sprawa znajduje się w zasięgu apelacji, w której działa komornik, należy posłużyć się adresem dłużnika. To ten adres decyduje, czy dany organ egzekucyjny będzie właściwy do poprowadzenia postępowania.

Zatem, tutejszy komornik sądowy działający na obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Warszawie, obejmującego obszar właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie i Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie może przyjmować sprawy z właściwości następujących sądów rejonowych:

 • Sąd Rejonowy Grodzisk Mazowiecki
 • Sąd Rejonowy Pruszków
 • Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie
 • Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
 • Sąd Rejonowy Piaseczno
 • Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie
 • Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie
 • Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie
 • Sąd Rejonowy Legionowo
 • Sąd Rejonowy Nowy Dwór Mazowiecki
 • Sąd Rejonowy Otwock
 • Sąd Rejonowy Wołomin
 • Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe
 • Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ
 • Sąd Rejonowy Grodzisk Mazowiecki
 • Sąd Rejonowy Pruszków
 • Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie
 • Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
 • Sąd Rejonowy Piaseczno
 • Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie
 • Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie
 • Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie
 • Sąd Rejonowy Legionowo
 • Sąd Rejonowy Nowy Dwór Mazowiecki
 • Sąd Rejonowy Otwock
 • Sąd Rejonowy Wołomin
 • Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe
 • Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ

Rewir komornika sądowego Macieja Skowrońskiego.

Poniżej zamieszczony jest spis ulic, w których Komornik Sądowy Maciej Skowroński (Warszawa-Śródmieście) jest właściwy do prowadzenia postępowania egzekucyjnego z nieruchomości:

Call Now Button