Komornik Online
System Komornik Online dla programów Komornik SQL i Kancelaria Komornika podgląd danych z dowolnego miejsca www.komornik-online.eu
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia Maciej Skowroński
warszawa.skowronski@komornik.pl
+48 22 486 44 80

Licytacje komornicze

Zwrot podatku z Urzędu Skarbowego

Początek każdego roku to pora składania deklaracji PIT za zeszły rok. Najpopularniejsze deklaracje podatkowe rozliczane są w terminie od 15 lutego 2024 roku aż do 30 kwietnia 2024 roku. Im wcześniej złoży się deklarację, tym szybciej na konto wpłynie zwrot podatku. PIT za zeszły rok można złożyć zarówno w wersji elektronicznej, jak i papierowej w Urzędzie Skarbowym, czy też poprzez wysyłkę drogą pocztową. Z kolei w usłudze Twój e-PIT dostępnej na stronie internetowej www.podatki.gov.pl pojawią się wstępnie uzupełnione deklaracje PIT-37 oraz PIT-36, a także formularze osób prowadzących działalność gospodarczą. Uzupełnioną deklarację można zaakceptować, poprawić bądź odrzucić. W przypadku gdy nie zostanie dokonane żadne działanie, wówczas PIT zostanie automatycznie zaakceptowany po upływie terminu składania formularzy. Zwrot podatku jest najszybszy w momencie złożenia deklaracji PIT w formie elektronicznej. W tym przypadku środki pieniężne wpłyną na konto najpóźniej w ciągu 45 dni. W przypadku wersji papierowej termin ten wydłuża się do 3 miesięcy od daty wpływu deklaracji. Jednocześnie zwrot podatku nie jest obligatoryjny, a wręcz przeciwnie – niektórzy podatnicy zobowiązani są do uiszczenia niedopłaty. Natomiast w sytuacji, gdy w stosunku do danej osoby prowadzone jest postępowanie egzekucyjne i komornik sądowy dokonał zajęcia wierzytelności w Urzędzie Skarbowym z tytułu zwrotu podatku, to Urząd Skarbowy przekaże zwrot bezpośrednio na konto organu egzekucyjnego, a nie na konto podatnika. Podatnik również nie otrzyma zwrotu w przypadku nieopłaconych mandatów bądź abonamentu RTV. Krajowa Administracja Skarbowa informuje, iż wszystkie zwroty podatku podlegają zajęciu komorniczemu, niezależnie, czy jest on z trzynastej bądź czternastej emerytury, czy też z ulgi na dziecko.

Call Now Button