Komornik Online
System Komornik Online dla programów Komornik SQL i Kancelaria Komornika podgląd danych z dowolnego miejsca www.komornik-online.eu
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia Maciej Skowroński
warszawa.skowronski@komornik.pl
+48 22 486 44 80

Regulamin Newsletter

Regulamin bezpłatnego newslettera

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422), Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie Maciej Skowroński, publikuje poniżej regulamin Newslettera:

  1. Usługa bezpłatnego newslettera świadczona jest przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie Macieja Skowrońskiego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Przed wyrażeniem zgody na korzystanie z usług newslettera należy zapoznać się poniższym Regulaminem.
  2. Newsletter jest bezpłatną usługą, polegającą na informowaniu Użytkowników o wyznaczonych, przez wyżej wymieniony organ, licytacjach poprzez wysyłanie informacji o pojawieniu się nowej licytacji drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego.
  3. Aby skorzystać z usługi konieczny jest komputer z dostępem do Internetu, dowolna przeglądarka internetowa oraz czynna i prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna.
  4. Subskrypcja newslettera polega na wpisaniu adresu poczty elektronicznej, którym dysponuje Użytkownik do formularza udostępnianego przez Komornika Sądowego na stronie internetowej: www.skowronski.komornik.pl.
  5. Użytkownik subskrybując newsletter wyraża zgodę na wysyłanie przez Komornika Sądowego Macieja Skowrońskiego za pośrednictwem newslettera informacji dotyczących licytacji ruchomości jak i nieruchomości w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422) na konto e-mail Użytkownika.
  6. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie nie będzie udostępniał powierzonych mu adresów poczty elektronicznej osobom czy podmiotom trzecim.
  7. Użytkownik w każdym momencie ma prawo zrezygnować z usługi newslettera. Subskrypcję można anulować, klikając na link REZYGNACJA znajdujący się na dole każdego z przesłanych listów elektronicznych. Usunięcie konta pocztowego Użytkownika z bazy adresowej newslettera następuje natychmiastowo i sygnalizowane jest komunikatem potwierdzającym operację.
  8. Komornik Sądowy zastrzega sobie prawo do usunięcia konta, w przypadku gdy użytkownik dokonał naruszenia niniejszego Regulaminu lub prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej, albo również w sytuacji, gdy użytkownik podejmuje działania ingerujące w niezakłócone korzystanie z usługi przez innych użytkowników albo dostarcza treści bezprawne.
Call Now Button