Komornik Online
System Komornik Online dla programów Komornik SQL i Kancelaria Komornika podgląd danych z dowolnego miejsca www.komornik-online.eu
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia Maciej Skowroński
warszawa.skowronski@komornik.pl
+48 22 486 44 80

Spis inwentarza

Spis inwentarza

Spis inwentarza to nic innego, jak spis majątku spadkowego, czyli lista zawierająca wykaz ruchomości przedstawiających wartość handlową oraz nieruchomości, w jakich posiadaniu był spadkodawca (aktywa i pasywa spadku).

Kiedy dokonać spisu inwentarza?

 • Zaraz po śmierci spadkodawcy (zabezpieczenie przed utratą przedmiotów wchodzących w masę spadkową).
 • Celem spisu inwentarza jest ograniczenie odpowiedzialności za odziedziczone długi.
 • Komornik dokonuje spisu na zlecenie sądu, bądź bezpośredni wniosek spadkobiercy (LINK). W przypadku przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza, spis inwentarza sporządzany jest z urzędu.

Który komornik jest właściwy w przypadku złożenia bezpośredniego wniosku?

 • Komornik, który byłby właściwy do wykonania postanowienia sądu spadku o sporządzeniu spisu inwentarza (sąd spadku – sąd ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, bądź miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część).
 • Komornik dokonuje sprawdzenia zobowiązań, które posiadał zmarły spadkodawca (m.in. weryfikacja rachunków bankowych).
 • Komornik ustala z urzędu, które przedmioty zakwalifikują się do spisu inwentarza.

Co się dzieje z majątkiem?

 • Przedmioty o dużej wartości handlowej (np. biżuteria) oraz pieniądze mogą być przekazywane do depozytu sądowego.
 • Pozostałe przedmioty mogą zostać we władaniu spadkobierców, do momentu ostatecznego rozliczenia długów spadkowych.

Koszt:

 • Opłata od wniosku – 400 zł.
 • Koszt ponosi wnioskodawca.
 • Istnieje możliwość złożenia wniosku o ściągnięcie kosztów z majątku spadkowego.
Call Now Button