Komornik Online
System Komornik Online dla programów Komornik SQL i Kancelaria Komornika podgląd danych z dowolnego miejsca www.komornik-online.eu
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia Maciej Skowroński
warszawa.skowronski@komornik.pl
+48 22 486 44 80

Protokół stanu faktycznego

Protokół stanu faktycznego

Protokół stanu faktycznego zawiera stwierdzenie panującego stanu rzeczy, a więc jest to obiektywny opis rzeczy, zdarzenia bądź faktu (np. przedstawienie powierzchni nieruchomości, wskazanie szczegółowego położenia ruchomości).

W protokole nie wolno zamieszczać:

  • ocen własnych lub innych osób,
  • informacji zawierających konsekwencje zarówno faktyczne, jak i prawne dotyczące przedmiotu opisu.

Komornik dokonuje sporządzenia protokołu stanu faktycznego na zarządzenie sądu lub prokuratora (w trakcie trwania postępowania sądowego), bądź na wniosek każdego, którego praw ów protokół ma dotyczyć (przed wszczęciem postępowania sądowego) (LINK).

Kiedy dokonuje się sporządzenia protokołu stanu faktycznego?

Przed wszczęciem procesu sądowego bądź przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie prokuratora lub sądu.

Protokół stanu faktycznego jest dokumentem urzędowym. Oznacza to, że wskazany protokół jest dowodem tego, co jest w nim opisane.

Cel: Dzięki protokołowi stanu faktycznego można wskazać okoliczności oraz fakty, które są bezwzględnie potrzebne do przeprowadzenia postępowania bez konieczności zabezpieczania dowodów zgodnie z art. 310 i następnymi k.p.c.

Koszt: 400 zł.

Call Now Button