Komornik Online
System Komornik Online dla programów Komornik SQL i Kancelaria Komornika podgląd danych z dowolnego miejsca www.komornik-online.eu
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia Maciej Skowroński
warszawa.skowronski@komornik.pl
+48 22 486 44 80

Egzekucja świadczeń niepieniężnych

Egzekucja świadczeń niepieniężnych

Egzekucja świadczeń niepieniężnych polega na uzyskaniu od dłużnika określonej rzeczy, bądź konkretnego zachowania się.

Wszczęcie egzekucji: patrz: Egzekucja Świadczeń Pieniężnych

Egzekucja świadczeń niepieniężnych może polegać na: wydaniu rzeczy ruchomej (LINK), wydaniu nieruchomości; wydaniu statku, opróżnieniu pomieszczenia lub lokalu (eksmisja – wniosek LINK).

Wydanie rzeczy: komornik nie ma obowiązku wcześniejszego wezwania dłużnika do wydania rzeczy.

Call Now Button