Komornik Online
System Komornik Online dla programów Komornik SQL i Kancelaria Komornika podgląd danych z dowolnego miejsca www.komornik-online.eu
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia Maciej Skowroński
warszawa.skowronski@komornik.pl
+48 22 486 44 80

Licytacje komornicze

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oznacza, że lokal mieszkalny pozostaje własnością spółdzielni, natomiast jego lokator ma prawo do użytkowania i rozporządzania owym lokalem. W takim przypadku zakładanie księgi wieczystej na mieszkanie nie jest obligatoryjne, aczkolwiek może być ona założona np. w momencie zaciągania kredytu hipotecznego. Rozporządzanie lokalem oznacza nic innego jak możliwość jego sprzedaży, czy wynajmu, ale także może on być przedmiotem darowizny bądź spadku. Osoba będąca w posiadaniu lokalu staje się członkiem spółdzielni zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych. Istotne jest także, że spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu staje się odrębną własnością w momencie, gdy ogłaszana jest upadłość lub likwidacja spółdzielni mieszkaniowej będącej jego właścicielem. Innym sposobem przekształcenia jest wystosowanie stosownego wniosku do spółdzielni przy spełnieniu odpowiednich warunków. Warto dodać, że spółdzielcze własnościowe prawo do lokal podlega egzekucji.

Call Now Button