Komornik Online
System Komornik Online dla programów Komornik SQL i Kancelaria Komornika podgląd danych z dowolnego miejsca www.komornik-online.eu
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia Maciej Skowroński
warszawa.skowronski@komornik.pl
+48 22 486 44 80

Licytacje komornicze

Odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada osobowość prawną, dzięki czemu może istnieć w obrocie prawnym i m.in. zaciągać zobowiązania. Do reprezentacji spółki powołani są członkowie zarządu i to oni dokonują skutecznych czynności prawnych w imieniu spółki. W sytuacji nieregulowania zobowiązań nałożonych na spółkę, jej wierzyciele mogą wystąpić na drogę sądową i uzyskać tytuł wykonawczy, który będzie ich uprawniał do wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Wówczas dłużnikiem staje się wskazana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Natomiast w przypadku, gdy egzekucja z majątku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością okazuje się bezskuteczna, odpowiedzialność przechodzi na członków zarządu spółki, którzy odpowiadają za długi spółki majątkiem osobistym. Kwestia ta uregulowana jest w przepisie art. 299 kodeksu spółek handlowych. Odpowiedzialność członków zarządu jest solidarna, co oznacza, że każdy członek zarządu odpowiada za całą zaległość powstałą na rzecz danego wierzyciela.

Call Now Button