Komornik Online
System Komornik Online dla programów Komornik SQL i Kancelaria Komornika podgląd danych z dowolnego miejsca www.komornik-online.eu
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia Maciej Skowroński
warszawa.skowronski@komornik.pl
+48 22 486 44 80

Licytacje komornicze

Lokatorskie spółdzielcze prawo do lokalu

Lokatorskie spółdzielcze prawo do lokalu nie jest prawem rzeczowym. Oznacza ono jedynie możliwość korzystania, czyli wynajmu z lokalu będącego własnością spółdzielni mieszkaniowej. Przedmiotowe prawo nie jest zbywalne, nie można go sprzedać ani darować, nie może być także przedmiotem postępowania spadkowego. Nie ma możliwości także zaciągnięcia kredytu hipotecznego, ani zamiany mieszkań. Mieszkanie pozostaje we własności spółdzielni mieszkaniowej, wobec czego zakładanie odrębnej księgi wieczystej nie jest wymagane. Upadłość bądź likwidacja spółdzielni mieszkaniowej nie powoduje przekształcenia w prawo własności nieruchomości wynajmującemu lokatorowi. Może on nadal wynajmować zajmowany lokal mieszkalny. Lokatorskie spółdzielcze prawo do lokalu nie podlega egzekucji.

Call Now Button