Komornik Online
System Komornik Online dla programów Komornik SQL i Kancelaria Komornika podgląd danych z dowolnego miejsca www.komornik-online.eu
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia Maciej Skowroński
warszawa.skowronski@komornik.pl
+48 22 486 44 80

Licytacje komornicze

Licytacja samochodu osobowego i przyczepy samochodowej

Komornik Sądowy Maciej Skowroński uprzejmie informuje o licytacji samochodu osobowego Mercedes-Benz oraz przyczepy samochodowej SAM B.M., która odbędzie się w dniu 25-05-2017 roku pod adresem Pokorna 2/208 w Warszawie (kancelaria komornika).

PIERWSZA LICYTACJA RUCHOMOŚCI

Data: 25-05-2017r.
Godzina: 11:00
Miejsce: Warszawa, Pokorna 2/208 (w lokalu kancelarii komornika)

Przedmiot licytacji: samochód osobowy

marka: Mercedes-Benz
model: E 300
numer rejestracyjny: WW2319C
numer VIN: WDB1241931F303937
rok produkcji: 1994
kolor: czarny
rodzaj paliwa: diesel
przebieg: ok. 38 1660 km

wartość szacunkowa: 7 000,00 zł
cena wywołania: 5 250,00 zł

Przedmiot licytacji: przyczepa samochodowa

marka: SAM
model: B.M.
numer rejestracyjny: WZB9697
numer VIN: WS200966
rok produkcji: 1989

wartość szacunkowa: 500,00 zł
cena wywołania: 375,00 zł

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 867(1) k.p.c.). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 867(2) k.p.c.)

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

Call Now Button