Komornik Online
System Komornik Online dla programów Komornik SQL i Kancelaria Komornika podgląd danych z dowolnego miejsca www.komornik-online.eu
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia Maciej Skowroński
warszawa.skowronski@komornik.pl
+48 22 486 44 80

Licytacje komornicze

Licytacja samochodu ciężarowego i lasera do cięcia metalu

Komornik Sądowy Maciej Skowroński uprzejmie informuje o licytacji samochodu ciężarowego i lasera do cięcia metalu, która odbędzie się w dniu 21-03-2017 roku pod adresem Wyszyńskiego 11 w Zielonce.

PIERWSZA LICYTACJA RUCHOMOŚCI

Data: 21-03-2017r.
Godzina: 11:00
Miejsce: 05-220 Zielonka, Wyszyńskiego 11 (MAGAZYN)

Pierwszy przedmiot licytacji: samochód ciężarowy

marka: FS-LUBLIN
model: 3322
numer rejestracyjny: WE7692J
numer VIN: SUL33222210070631
rok produkcji: 2001
kolor: zielony

wartość szacunkowa: 1 000,00 zł
cena wywołania: 750,00 zł

Drugi przedmiot licytacji: laser do cięcia metalu

marka: Amada LCE-645 z osprzętem
numer seryjny: 86450063
rok produkcji: 1991
waga: 4.95tf
moc: 1.0 kw
producent: Włochy

wartość szacunkowa: 110 000,00 zł
cena wywołania: 82 500,00 zł

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).

Call Now Button