Komornik Online
System Komornik Online dla programów Komornik SQL i Kancelaria Komornika podgląd danych z dowolnego miejsca www.komornik-online.eu
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia Maciej Skowroński
warszawa.skowronski@komornik.pl
+48 22 486 44 80

Licytacje komornicze

Licytacja samochodów ciężarowych i przyczepy ciężarowej

Komornik Sądowy Maciej Skowroński uprzejmie informuje o licytacji samochodów ciężarowych i przyczepy ciężarowej, która odbędzie się w dniu 21-03-2018 roku pod adresem Kłopotów 26B w Lubinie.

PIERWSZA LICYTACJA RUCHOMOŚCI

Data: 21-03-2018r.
Godzina: 11:00
Miejsce: Lubin, Kłopotów 26B

Przedmiot licytacji: przyczepa ciężarowa

model: EGGERS HWT 18Z 2/1
numer rejestracyjny: DLU68PJ
numer VIN: 88095156
rok produkcji: 1988
kolor: szary/srebrny

wartość szacunkowa: 500,00 zł
cena wywołania: 375,00 zł

Przedmiot licytacji: samochód ciężarowy

marka: Renault
model: Master FD
numer rejestracyjny: DLU1S35
numer VIN: VF1FDCUM632605723
rok produkcji: 2004
kolor: czerwony

wartość szacunkowa: 10 000,00 zł
cena wywołania: 500,00 zł

Przedmiot licytacji: samochód ciężarowy

marka: Daimler Chrysler
numer rejestracyjny: DLU31370
numer VIN: WDB9502031K710614
rok produkcji: 2001
kolor: niebieski

wartość szacunkowa: 30 000,00 zł
cena wywołania: 22 500,00 zł

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 867(1) k.p.c.). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 867(2) k.p.c.)

Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535) wystawia faktury VAT.

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

Call Now Button