Komornik Online
System Komornik Online dla programów Komornik SQL i Kancelaria Komornika podgląd danych z dowolnego miejsca www.komornik-online.eu
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia Maciej Skowroński
warszawa.skowronski@komornik.pl
+48 22 486 44 80

Licytacje komornicze

Licytacja mienia – ODWOŁANA !

Komornik Sądowy Maciej Skowroński uprzejmie informuje o licytacji mienia, która odbędzie się w dniu 16-05-2017 roku pod adresem Zawodowa 41 w Warszawie.

PIERWSZA LICYTACJA RUCHOMOŚCI

Data: 16-05-2017r.
Godzina: 12:00
Miejsce: Warszawa, Zawodowa 41

Przedmiot licytacji: Fotel biurowy (2 sztuki)

kolor: czarny
materiał: skaj
inne: obracany

wartość szacunkowa: 200,00 zł (cena za sztukę
cena wywołania: 150,00 zł

Przedmiot licytacji: Telewizor SONY BRAVIA

kolor: czarny
model: KDL-40NX720
numer seryjny: 3015455

wartość szacunkowa: 1 000,00 zł
cena wywołania: 750,00 zł

Przedmiot licytacji: Telewizor SONY BRAVIA

kolor: czarny
model: KDL-55HX920
numer seryjny: 3005660

wartość szacunkowa: 2 500,00 zł
cena wywołania: 1 875,00

Przedmiot licytacji: Kanapa wypoczynkowa

kolor: jasny beż
materiał: skóropodobny
inne: drewniane wstawki

wartość szacunkowa: 800,00 zł
cena wywołania: 600,00 zł

Przedmiot licytacji: Fotel wypoczynkowy

kolor: jasny beż
materiał: skóropodobny

wartość szacunkowa: 500,00 zł
cena wywołania: 375,00 zł

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 k.p.c.). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 k.p.c.)

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

Call Now Button