Komornik Online
System Komornik Online dla programów Komornik SQL i Kancelaria Komornika podgląd danych z dowolnego miejsca www.komornik-online.eu
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia Maciej Skowroński
warszawa.skowronski@komornik.pl
+48 22 486 44 80

Licytacje komornicze

Licytacja mienia

Komornik Sądowy Maciej Skowroński uprzejmie informuje o licytacji mienia, która odbędzie się w dniu 23-05-2018 roku pod adresem 1000-Lecia 10/1C/19 w Radomsku.

PIERWSZA LICYTACJA RUCHOMOŚCI

Data: 23-05-2018r.
Godzina: 10:30
Miejsce: Radomsko, 1000-Lecia 10/1C/19

Przedmiot licytacji: zawieszka i kolczyki 

marka: Infinity
model: A55
kruszec: srebro

wartość szacunkowa: 35,00 zł
cena wywołania: 26,25 zł

Przedmiot licytacji: zawieszka i kolczyki

marka: Infinity
model: A022
kruszec: srebro

wartość szacunkowa: 20,00 zł
cena wywołania: 15,00 zł

Przedmiot licytacji: naszyjnik

marka: Infinity
model: A06
kruszec: srebro

wartość szacunkowa: 40,00 zł
cena wywołania: 30,00 zł

Przedmiot licytacji: zawieszka

marka: Infinity
model: A04
kruszec: srebro

wartość szacunkowa: 30,00 zł
cena wywołania: 22,50 zł

Przedmiot licytacji: zawieszka

marka: Infinity
model: AS100
kruszec: srebro

wartość szacunkowa: 200,00 zł
cena wywołania: 150,00 zł

Przedmiot licytacji: zawieszka

marka: Infinity
model: AS120
kruszec: srebro

wartość szacunkowa: 250,00 zł
cena wywołania: 187,50 zł

Przedmiot licytacji: zawieszka

marka: Infinity
model: A04
kruszec: srebro

wartość szacunkowa: 30,00 zł
cena wywołania: 22,50 zł

Przedmiot licytacji: naszyjnik

marka: Infinity
model: A040
kruszec: srebro

wartość szacunkowa: 80,00 zł
cena wywołania: 60,00 zł

Przedmiot licytacji: naszyjnik

marka: Infinity
model: A022
kruszec: srebro

wartość szacunkowa: 50,00 zł
cena wywołania: 37,50 zł

Przedmiot licytacji: gablota jubilerska

ilość drzwi: 2
wygląd: przeszklona z oświetleniem i szufladami

wartość szacunkowa: 500,00 zł
cena wywołania: 375,00 zł

Przedmiot licytacji: lada jubilerska

wygląd: przeszklona
kolor: brązowy

wartość szacunkowa: 200,00 zł
cena wywołania: 150,00 zł

Przedmiot licytacji: sofa wypoczynkowa

kolor: czarny

wartość szacunkowa: 300,00 zł
cena wywołania: 225,00 zł

Przedmiot licytacji: lustro ścienne

kolor ram: czarne

wartość szacunkowa: 500,00 zł
cena wywołania: 375,00 zł

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 867(1) k.p.c.). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 867(2) k.p.c.)

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

Call Now Button