Komornik Online
System Komornik Online dla programów Komornik SQL i Kancelaria Komornika podgląd danych z dowolnego miejsca www.komornik-online.eu
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia Maciej Skowroński
warszawa.skowronski@komornik.pl
+48 22 486 44 80

Licytacje komornicze

Licytacja mienia – ODWOŁANA !

Komornik Sądowy Maciej Skowroński uprzejmie informuje o licytacji mienia, która odbędzie się w dniu 10-04-2018 roku pod adresem Prądzyńskiego 12/14 w Warszawie.

PIERWSZA LICYTACJA RUCHOMOŚCI

Data: 10-04-2018r.
Godzina: 10:00
Miejsce: Warszawa, Prądzyńskiego 12/14

Przedmiot licytacji: samochód osobowy

marka: Skoda
model: Octavia
numer rejestracyjny: WB7723H
numer VIN: TMBAC7NE8D0013819
rok produkcji: 2013
kolor: srebrny

wartość szacunkowa: 40 000,00 zł
cena wywołania: 30 000,00 zł

Przedmiot licytacji: laptop

producent: Toshiba
seria: Satellite A200-1AE
numer katalogowy: PSAECE-01Q00DPL
system operacyjny: Windows Vista HP
numer seryjny: 67152785K
kolor: czarny

wartość szacunkowa: 600,00 zł
cena wywołania: 450,00 zł

Przedmiot licytacji: komputer stacjonarny

procesor: INTEL CORE i3-3220 CPU 3.3GHz
pamięć RAM: 8 GB
system operacyjny: Windows 7 Pro
kolor: czarny

wartość szacunkowa: 500,00 zł
cena wywołania: 375,00 zł

Przedmiot licytacji: monitor

marka: Samsung
model: S22B150N
numer seryjny: 0215H4MC809314X
kolor: czarny

wartość szacunkowa: 300,00 zł
cena wywołania: 225,00 zł

Przedmiot licytacji: drukarka do etykiet kodów kreskowych

producent: Zebra
model: TLP2844
numer seryjny: 41J0822800579
data produkcji: 07-08-2008r.
kolor: szary

wartość szacunkowa: 600,00 zł
cena wywołania: 450,00 zł

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 867(1) k.p.c.). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 867(2) k.p.c.)

Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535) wystawia faktury VAT.

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

Call Now Button