Komornik Online
System Komornik Online dla programów Komornik SQL i Kancelaria Komornika podgląd danych z dowolnego miejsca www.komornik-online.eu
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia Maciej Skowroński
warszawa.skowronski@komornik.pl
+48 22 486 44 80

Licytacje komornicze

Licytacja mienia – ODWOŁANA !

Komornik Sądowy Maciej Skowroński uprzejmie informuje o licytacji mienia, która odbędzie się w dniu 06-07-2017 roku pod adresem Pokorna 2/208 w Warszawie (kancelaria komornika).

PIERWSZA LICYTACJA RUCHOMOŚCI

Data: 06-07-2017r.
Godzina: 10:00
Miejsce: Warszawa, Pokorna 2/208 (w lokalu kancelarii komornika)

Przedmiot licytacji: telefon

marka: iPHONE 6s MGAJ2PK/A
wersja: 10.3.2 (14F89)
IMEI: 359245063166464
kolor: biały
numer seryjny: FK1PM50KG5QW

wartość szacunkowa: 1 500,00 zł
cena wywołania: 1 125,00 zł

Przedmiot licytacji: zegarek na rękę

marka: Maurice Lacroix MP6507-SS001-110
numer: AT-36465
kolor paska: czarny
napis: Stainless Steel
inne: nakręcany automatycznie

wartość szacunkowa: 10 000,00 zł
cena wywołania: 7 500,00 zł

Przedmiot licytacji: gitara

marka: LES PAUL
producent: GIBSON
numer seryjny: 133820483
kolor: brązowy

wartość szacunkowa: 1 500,00 zł
cena wywołania: 1 125,00 zł

Przedmiot licytacji: gitara

marka: Epiphone Sheraton II VS LH
kolor: jasny brąz

wartość szacunkowa: 1 200,00 zł
cena wywołania: 900,00 zł

Przedmiot licytacji: gitara

marka: Epiphone Thunderbird Classic IV Pro AW USA Pickups
numer seryjny: 13112307752
kolor: biały

wartość szacunkowa: 1 700,00 zł
cena wywołania: 1 275,00 zł

Przedmiot licytacji: gitara elektryczna

marka: Fender Wayne Kramer Stratocaster

wartość szacunkowa: 2 750,00 zł
cena wywołania: 2 062,50 zł

Przedmiot licytacji: długopis

marka: MONT BLANC LEGMB-10684-6

wartość szacunkowa: 2 700,00 zł
cena wywołania: 2 025,00 zł

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 k.p.c.). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 k.p.c.)

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

Call Now Button