Komornik Online
System Komornik Online dla programów Komornik SQL i Kancelaria Komornika podgląd danych z dowolnego miejsca www.komornik-online.eu
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia Maciej Skowroński
warszawa.skowronski@komornik.pl
+48 22 486 44 80

Licytacje komornicze

Licytacja mienia

Komornik Sądowy Maciej Skowroński uprzejmie informuje o licytacji mienia, która odbędzie się w dniu 11-03-2021 roku pod adresem Osiecka 2 w Celestynowie.

PIERWSZA LICYTACJA RUCHOMOŚCI

Data: 11-03-2021r.
Godzina: 10:00
Miejsce: Celestynów, Osiecka 2

Przedmiot licytacji: Dystrybutor paliwa Petrotec

typ: EURO 2000 VI
nr ser.: 12283470101
model: 2P/2H
rok produkcji: 2012

wartość szacunkowa: 11 562,00 zł
cena wywołania: 8 671,50 zł

Przedmiot licytacji: Dystrybutor paliwa EMgaz sp. z o.o.

typ:  RP t
nr fabr.: 413
rok produkcji: 2005

wartość szacunkowa: 3 300,00 zł
cena wywołania: 2 475,00 zł

Przedmiot licytacji: Zbiornik paliwa JFC

pojemność: 5 000 litrów

wartość szacunkowa: 4 551,00 zł
cena wywołania: 3 413,25 zł

Przedmiot licytacji: Zbiornik propan-butan, butan Chemet S.A.

nr fabr.: 240938
pojemność: 4 850 litrów
rok produkcji: 2004

wartość szacunkowa: 5 700,00 zł
cena wywołania: 4 275,00 zł

Przedmiot licytacji: Zbiornik propan-butan, propan Deltagaz SRO

nr ser.: 108565
model: B=CZ-00/03-DTG-07
rok produkcji: 2005
pojemność: 4 800 litrów

wartość szacunkowa: 5 700,00 zł
cena wywołania: 4 275,00 zł

Przedmiot licytacji: Zbiornik 

nr fabr.: 2292
oznaczenie: PLT06192
rok produkcji: 2007
pojemność: 10 000 litrów

wartość szacunkowa: 4 428,00 zł
cena wywołania: 3 321,00 zł

Przedmiot licytacji: Zbiornik CGH Polska sp. z o.o.  

nr fabr.: 10555
oznaczenie: EN12285-1/10/2000/A/D
rok produkcji: 2013
pojemność: 10 000 litrów

wartość szacunkowa: 5 289,00 zł
cena wywołania: 3 966,75 zł

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 867¹ k.p.c.). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 867² k.p.c.)

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

Call Now Button