Komornik Online
System Komornik Online dla programów Komornik SQL i Kancelaria Komornika podgląd danych z dowolnego miejsca www.komornik-online.eu
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia Maciej Skowroński
warszawa.skowronski@komornik.pl
+48 22 486 44 80

Licytacje komornicze

Licytacja lokalu mieszkalnego – Grzybowska – ODWOŁANA !

Komornik Sądowy Maciej Skowroński uprzejmie informuje o licytacji lokalu mieszkalnego położonego w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 4/75 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 82 w sali nr 242 (siedziba sądu).

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

Data: 11-06-2021r.
Godzina: 10:00
Miejsce: Warszawa, Marszałkowska 82 sala nr 242 (w siedzibie sądu)

Przedmiot licytacji: lokal mieszkalny

położenie: 00-131 Warszawa, ul. Grzybowska 4/75
powierzchnia użytkowa: 141,60
sąd prowadzący KW: Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie X Wydział Ksiąg Wieczystych
numer KW: WA4M/00421882/8

Opis nieruchomości: Nieruchomość położona jest w miejscowości Warszawa, ul. Grzybowska 4/75, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA4M/00421882/8 stanowiącej własność dłużnika Norberta Pyffla. Nieruchomość lokalowa stanowiąca lokal mieszkalny nr 75 o powierzchni użytkowej 141,60 m2, położony w budynku mieszkalnym na XV piętrze (XVI naziemna kondygnacja) zlokalizowanym w dzielnicy Śródmieście w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 4. Wejście do budynku poprzez domofon. Zgodnie z KW lokal składa się z 3 pokoi, 2 łazienek, WC, kuchni z jadalnią, gabinetu, pralni, spiżarni, garderoby, hallu oraz korytarza. Do lokalu przylega loggia oraz weranda. Właściciel lokalu posiada prawo do wyłącznego korzystania z komórki lokatorskiej 34 zlokalizowanej na (-1) kondygnacji.

suma oszacowania: 2 121 000,00 zł
cena wywołania: 1 590 750,00 zł

Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 212 100,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP PARIBAS SA 02 20300045 1110 0000 0272 8000 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać akta w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 82 oraz przeglądać w kancelarii komornika (w poniedziałki w godz. 15:00 – 18:00 oraz w czwartki w godz. 09:00-12:00) odpis protokołu opisu i oszacowania nieruchomości oraz operat szacunkowy biegłego sądowego. W dniu 12-05-2021 roku w godz. od 10:00 do 10:30 wolno oglądać przedmiotową nieruchomość.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji oraz osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawił. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Call Now Button