Komornik Online
System Komornik Online dla programów Komornik SQL i Kancelaria Komornika podgląd danych z dowolnego miejsca www.komornik-online.eu
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia Maciej Skowroński
warszawa.skowronski@komornik.pl
+48 22 486 44 80

Licytacje komornicze

Egzekucja z wynagrodzenia za pracę

Wynagrodzenie za pracę podlega ścisłej ochronie prawnej, w związku z tym w przepisach prawa skonkretyzowane jest m.in. prowadzenie egzekucji z tego sposobu. Potrącenia dokonywane przez pracodawcę na rachunek bankowy komornika uwzględniają kwoty wolne od potrąceń, granice, a także kolejność. Kwotą wolną od potrąceń jest kwota, którą co miesiąc musi otrzymać pracownik. Jej wysokość to minimalne wynagrodzenie za pracę przysługujące pracownikowi zatrudnionego w oparciu o pełen wymiar czasu pracy po odliczeniu składek na ubezpieczenia społecznej, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, a także wpłat dokonywanych do pracowniczego planu kapitałowego, gdy pracownik nie złożył rezygnacji z ich dokonywania. Wskazana kwota wolna dotyczy należności egzekwowanych na rzecz wszystkich innych zadłużeń niż sprawy alimentacyjne. Kwota wolna od potrąceń to także 75% wyżej wskazanego wynagrodzenia podczas potrącania zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi oraz 90% wyżej wskazanego wynagrodzenia podczas potrącania kar pieniężnych określonych w przepisie art. 108 kodeksu pracy. Tak jak zostało wspomniane powyżej granicami potrąceń z wynagrodzenia są następujące wysokości: ½ wynagrodzenia przy egzekucji innych należności bądź potrącania zaliczek pieniężnych oraz 3/5 wynagrodzenia przy egzekucji świadczeń alimentacyjnych. W tym miejscu warto także zwrócić uwagę na tzw. trzynastkę, czyli dodatkowe wynagrodzenie roczne przysługujące pracownikom zatrudnionym w sferze budżetowej. Zgodnie ze wskazaniami Głównego Inspektoratu Pracy w przypadku dokonywania wypłat różnych świadczeń w tym samym miesiącu w ramach umowy o pracę, dla przykładu można podać wynagrodzenie zasadnicze i trzynastkę, to poszczególne świadczenia należy zsumować i od uzyskanej kwoty dokonać potrącenia przy zastosowaniu jednej wolnej kwoty. W 2024 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie w dwóch etapach. Od 1 stycznia najniższa pensja będzie opiewała na kwotę 4 242,00 zł, natomiast od 1 lipca kwota ta wzrośnie do 4 300,00 zł.

Call Now Button